BEcon FORUM2018

เสวนาช่วงที่ 1 “ไขรหัส Cryptocurrency สกุลเงินแห่งศตวรรษที่ 21” โดย คุณนิรันดร์ ประวิทย์ธนา ผู้ก่อตั้ง และCEO Cryptovation.com
เสวนาช่วงที่ 2 เทคนิคแย่งงานคืนจาก AI (Thailand 4.0) โดย คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัทวอลิตี้เฮ้าส จำกัด (มหาชน)