BEcon English Camp 2018

ขอเชิญชวนนิสิต BEcon รอบ 1/2 และ รอบ 3 เข้าร่วมกิจกรรม BEcon English Camp 2018

ระหว่างวันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2561 เริ่มกิจกรรมเวลา : 9.30 - 15.00 น.

แล้วพบกัน : ณ ห้อง EC 5205 อาคารปฏิบัติการ (อาคาร5) คณะเศรษฐศาสตร์

 

วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแก่นิสิตในโครงการฯ

- เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคศึกษา

 

หมายเหตุ  1. การแต่งกาย สวมชุดสุภาพ กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ

             2. ขอความร่วมมือตรงต่อเวลาด้วยนะค่ะ

         

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.02-561-3474 ต่อ 515